Umeldung 2020/2021 RaRo

Mat dësem Formulär kanns du dëch fir d’Guide-/Scoutsjoër 2019/2020 umellen. All Member muss eng Cotisatioun vun 15 € bezuelen, déi mir dem Verband iwerweisen, fir dass all Persoun verséchert ass. Wann scho Geschwëster an de Scouten sinn, mussen 12 € fir déi 2. Persoun bezuelt gin. Och déi memberen, déi scho vum Joër virdrun ugemellt sin, mussen déi Cotisatioun bezuelen.
Et gëllt déi allgemeng Dateschutzerklärung vun de “Käerjenger Guiden a Scouten”.

Voici le formulaire d’inscription pour l’année de scouts/guides 2019/2020. La cotisation à payer pour l’année scout 2019/2020 s’élève à 15€ par personne. En cas de frères et soeurs, la deuxième personne ne paie que 12€. Cette cotisation (assurance+magazine) sera versée entièrement au comité national des guides et scouts.
La déclaration générale de protection des données des “Käerjenger Guiden a Scouten” est applicable.