Mat Kanner aus dem Wëllefchersalter d´Liewen entdecken heescht Entdeckungsfreed, Kreativitéit a Fantasie an de Kanner waakreg maachen an entwéckelen.

Bei de Wëllefcher si mer vill an der Natur a maachen all Woch flott Spiller an Aktivitéiten. Doniewt organiséiere mer och Sortien (wéi Rallye oder Musée) a mer ginn zesummen op Weekender an op de Camp.

Alter : Cycle 2.2 – 11 Joer

D’Versammlungen si Samschdes vu 14 bis 16 Auer zu Kënzeg am Chalet ausser an den Schoulvakanzen!!

Den aktuelle Planning vun de Versammlungen fannt dir hei :

Kontakt