Wëllefchersweekend zu Déifferdeng(29.02 - 1.03)

Wëllefchersrallye zu Kayl (28.04.2019)

Bauerenhaff Nouspelt (30.03.2019)

Beetebuerger Park (14.07.2018)

Wëllefchersrallye zu Suessem (6.05)

Superhelden-Weekend zu Réiser ( 7.04-8.04)

Minettkompost (10.03.2018)

Komet : 101 Wëllefcher (06.01. - 03.02.2018)